Недооценени!


За повечето работни места е характерно , че хората които заемат посредствени постове почти винаги се честват недооценени от своите ръководители .

Доста характерна особеност е , че през по – голяма част от времето, в което са на работното си място , тези работещи хора си мислят , че биха могли да се справят в пъти по – добре от своите шефове .

Почти никой , средностатистически работещ човек не би желал да бъде подчинен на някой , независимо какви качества притежава този някой . Почти винаги работещия човек , ежедневно заедно със своите колеги или мислейки си на ум , отправя критики , и не само :) , към начина на работа на своите преки ръководители .

В голяма част от случаите тези критики са напълно неоснователни и са продиктувани изцяло от желанието на работещият човек да не извърши в нужния срок , възложените му ангажименти . Отправяйки подобни критики , работещия човек ангажира съзнанието си с нещо , което би повдигнало самочувствието му , за дадения момент и би го накарало да се чувства малко по-добре емоционално .

За съжаление , този начин на мислене е широко разпространен , което го прави твърде вреден, както за самия работещ човек , така и за естеството на работата , която извършва. В подобна работна среда се работи изключително трудно и неприятно , особено когато преобладават работещите хора с подобно мислене .

Негативното в този случай е свързано с факта , че начина на работа в подобна работна среда се коригира изключително трудно и всеки опит да бъдат постигнати по – добри резултати е свързан с относителни загуби . Коригира се трудно , защото е свързан с извратеното мислене на много хора , които работят заедно


При опит за цялостно отстраняване на проблема , неизбежно се повява много тежък период , в който се запълват празнините . За това , ръководните кадри предпочитат да останат в подобна работна среда , даже и на такава цена .

В обратния момент , когато критиките са напълно основателни и негодуванието е подкрепено с конкретна обосновка , коригирането на работната среда се извършва много лесно и бързо . Достатъчно е да се направи по – добра преценка за следващия човек , които ще изпълнява ръководните функции . В тази ситуация , положителното е , че ще са на лице много по – голям брой щастливи хора


За изключително подобряване на работна среда е важно да се намери баланса между изразите : „ Искам да се направи ВЕДНАГА . Ясно ли е ? ” и „ Ще видим , може да го направим сега , може и после , бе когато стане . ” Откриването на това равновесие в природата на работната среда не е възможно , но нищо не пречи поне да се опита . Вината за гадната работна среда е на всички , които се вземат прекалено на сериозно .