Как се правят кръгчета от цигарен дим?


Правенето на кръгчета от цигарен дим не е умение, което може да се придобие просто така.За да се прави по начина по които изглежда, когато го правят професионалистите трябват редица опити и много тренировки.

Хората, които умеят да правят кръгчета с помощта на цигарен дим, изглеждат безгрижни и доволни от себе си, много уверени и самонадеяни, но това просто действие може да се усвои много лесно, стига да е наясно пушача с няколко малки тайни относно усвояването на този процес. Винаги когато се опитва, да се направи кръгче с помощта на дим, трябва да се има в предвид вятъра или течението в помещенията.
За препоръчване е да се правят на места където има липса на течение,защото иначе се рискува мероприятието да завърши с неуспех. За да се получи качествен продукт , то и материала трябва да е на ниво, хубавите и дебели кръгчета се правят с добро количество дим , събрано предварително.

Важно е да не се бърза при правенето на кръгчета,защото това е бавен и спокоен процес.След като има наличие на достатъчно количество дим, бавно и внимателно се отваря устата, след което в никакъв случай не се издишва рязко, защото цялото количество ще излезе без да се получи нищо. Положението на устата трябва да е с формата на кръг, след което бавно и внимателно с леко прищракване на челюстите, се издиша равномерно количество дим.

Резултата е трудно да се получи от първия път, но все някога ще стане точно както трябва. Винаги трябва да се има в предвид, че цигарите са страхотно вредни за човешкото здраве.За това е по-добре да не се опитва и усвоява това умение, защото има хиляди други начини за губене на свободното време.